เทศกาลปีใหม่ของไทย หรือที่เพื่อนรู้จักกันในชื่อประเพณี "สงกรานต์" ซึ่งเป็นอีกช่วงของปีที่ที่เพื่อนๆหลายคนมักจะกลับบ้าน เรียกง่ายๆว่าเป็นเทศกาลรวมญาติเลยก็ว่าได้ แต่ในปีนี้คงจะเงียบเหงากว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรค "โควิด 19" ที่ยังคงพบผู้ติดเชื้อในเมืองไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละวัน เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงทำให้คนไทยต้องงดการสังสรรค์และเล่นสาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ แต่เพื่อนๆทุกคนก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงความรักความห่วงใยต่อญาติผู้ใหญ่ได้หลายเเบบนะคะ

         หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติว่าให้เลื่อนเทศกาลสงกรานต์ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19จะหมดไป ทำให้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาให้คำแนะนำประชาชนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตนในช่วงสงกรานต์ให้ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อเป็นการช่วยกันป้องกันการระบาดของโควิด 19 ให้มากยิ่งขึ้น

คำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงสงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงจาก โควิด 19

         กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าชาวไทยทุกคนต้องปรับตัวและเปลี่ยนวิธีแสดงความกตัญญูต่อญาติผู้ใหญ่ รวมไปถึงงดการเล่นสาดน้ำ งดการเดินทางไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และระมัดระวังไม่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคระบาด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยมีคำแนะนำดังนี้

1. ไม่ควรเดินทางไกลข้ามจังหวัด

         คนไกลที่อยู่ห่างบ้านกับผู้สูงอายุ ขอให้อยู่ที่พักของตนเอง ไม่ควรเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อบ้านเกิดไปไหว้อวยพรพ่อแม่และผู้สูงอายุ แต่แนะนำทุกคนให้แสดงความกตัญญูได้จากการโทรศัพท์คุยกัน คุยผ่านไลน์ หรือคุยแบบเห็นหน้าผ่านทางวิดีโอคอล

2. ไม่ควรมีการรดน้ำดำหัวในครอบครัวในวันสงกรานต์

          เพื่อหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดและสัมผัสตัวกันจากการกอด จูบ แต่ให้แสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุโดยเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรในการทำกิจกรรมในครอบครัว เนื่องจากอัตราการเสียชีวิตหลังการติดโควิด 19 ในผู้สูงอายุจะสูงกว่าในคนที่อายุน้อย โดยจากข้อมูลผู้เสียชีวิตในประเทศไทย 20 ราย พบว่าเป็นผู้สูงอายุ 9 ราย หรือเกือบ 50% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

3. หมั่นรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

         หากอาศัยอยู่ในบ้านร่วมกับผู้สูงอายุ หลังทำงานเสร็จเมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำชำระร่างกาย และเปลี่ยนเสื้อผ้าโดยทันที เพื่อป้องกันเชื้อโรคหรือเชื้อโควิด 19 ที่อาจได้รับมาจากภายนอกแพร่กระจายไปยังคนในบ้าน

4. กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ป้องกันโควิด 19

         ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อนๆควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหาร และล้างมือหลังใช้ห้องน้ำ ระวังไม่ให้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และควรกินร้อน ใช้ช้อนกลาง แยกสำรับอาหารและแยกของใช้จำเป็นของผู้สูงอายุ อย่าให้ปะปนกับของลูกหลาน

5. สงกรานต์ห่างไกลกัน 2 เมตร

          ควรเว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการเเพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

6. ทำบุญออนไลน์

         เนื่องจากในช่วงสงกรานต์นี้ มีการระบาดของโรคโควิด 19 ดั้งนั้นชาวพุทธทุกคนจึงควรงดการเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาสนสถาน แต่สามารถหันมาใช้อินเตอร์เน็ตหรือระบบออนไลน์แทนได้ เช่น การฟังธรรมะออนไลน์ หรือการทำบุญออนไลน์ผ่านระบบธนาคารแทนก็ดี